معرفي شركت پارس جوياب

 

شركت مهندسين مشاور پارس جوياب در سال 1367 فعاليت خودر را در جهت خدمت به تامين بهداشت عمومي ميهن اسلامي در زمينه مطالعه و نظارت براجراي پروژه هاي آب و فاضلاب شهري آغاز كرده است.

مهندسين مشاور پارس جوياب با به كار گرفتن كادر كارشناسي و فني مجرب مفتخر است به استحضار برساند در رشته هاي زير از طرف سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تشخيص صلاحيت و رتبه بندي شده است.

 

1. پايه 1 تخصص تاسيسات آب و فاضلاب با تعداد 12 كار مجاز.

2. پايه 2 تخصص تاسيسات آب و فاضلاب با تعداد 10 كار مجاز.

3. پايه 2 تخصص شبكه هاي آبياري و زهكشي با تعداد 5 كار مجاز.

 اين شركت استقرار نظام مديريت كيفيت منطبق با استاندارد  ISO 9001 : 2008 را در دستور كار خود قرار داده و اصول ذيل را مورد توجه و عنايت قرار مي دهد.

1. دريافت، تجزيه و تحليل و انتقال نيازها و انتظارات كارفرمايان به درون شركت

2. تلاش در جهت انطباق خدمات مهندسي با ضوابط و استانداردهاي معتبر بين المللي و ملي

3. انجام به موقع خدمات با كيفيت و دقت مطلوب به منظور كسب رضايت كارفرمايان در چارچوب استانداردها و ضوابط و معيارهاي مهندسي ارزش

4. ارتقاء درون سازماني از طريق برنامه هاي آموزشي، پرورش مهارتها، انتقال تجربه و ارتباط سازنده با مجامع علمي و حرفه اي داخلي و خارجي

5. توسعه فرهنگ مشاركت پذيري و ايجاد حس تعلق گروهي در كاركنان به عنوان مهمترين سرمايه در جهت بقاء و توسعه شركت

6. كاهش اتلاف، در زمينه هاي مختلف كاري و عملكردي شركت در جهت ارتقاي بهره وري

7. نظامند نمودن ارتباطات آزاد كاركنان از طريق پذيرش و تحليل پيشنهادها

به منظور امكان فعاليت و ارائه خدمات در كليه پايه هاي مهندسی آب و فاضلاب و ارائه خدمات فني مشترك مربوطه شامل نقشه برداري و خدمات بازرسي فني با همكاري اساتيد برجسته دانشگاه و بخشي از كادر مجرب و كارآزموده اين مشاور در سال 1385 با اتصال به منابع اطلاعاتي 20 سال گذشته و حمايتهاي فني مشاور مادر این شرکت اقدام به تاسيس شركتهاي وابسته در اصفهان و تهران به نام شرکت مهندسين مشاور پارس جوياب اصفهان و شرکت آب فرمان شمال نموده و مفتخر به كسب رشته هاي زير از طرف سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تشخيص صلاحيت و رتبه بندي گردید.

شركت مهندسين مشاور پارس جوياب اصفهان :

1. تاسيسات آب و فاضلاب (پايه 3)

2. شبكه هاي آبياري و زهكشي (پايه 3)

3. نقشه برداري زميني (پايه 3)

4. خدمات بازرسي فني (پايه 3)

شركت مهندسين مشاور آب فرمان شمال :

1. تاسيسات آب و فاضلاب (پايه 3)

2. شبكه هاي آبياري و زهكشي (پايه 3)